týden 18.6-22.6.

08.12.2017 12:50

 

Český jazyk -opakujeme                

poskládat přeházenou větu, slova nadřazená, podřazená, abeceda, synonyma, slova protikladná, slova příbuzná - kořen, tvrdé x měkké hlásky, párové souhlásky, vypsat slovní druhy.

Psaní:Více zde: https://gabrielahorakova.webnode.cz/probrane-ucivo/poskládaz zpřeházenou větu, slova nadřazená, podřazená,

 

Prvouka -   Přírodní společenství        

Anglický jazyk- opakujeme