týden 16.4.-20.4.2018

08.12.2017 12:50

 

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po L,M. Přidáváme i/í po M. Procvičujeme kategorie podstatných jmen - rod, číslo, pád, životnost (rod mužský).                                    Slovesa - osoba, číslo, čas. Učebnice ČJ str.42-46, PS 2. díl VS po M, doplňování   i,y po stranu 30.

                   - 1 x za týden budou psát děti diktát - čtvrtek nebo pátek, průběžně pětiminutovky, doplňovací cvičení

poskládat přeházenou větu, slova nadřazená, podřazená, abeceda, synonyma, slova protikladná, slova příbuzná - kořen, tvrdé x měkké hlásky, párové souhlásky, vypsat slovní druhy.

Psaní:Více zde: https://gabrielahorakova.webnode.cz/probrane-ucivo/poskládaz zpřeházenou větu, slova nadřazená, podřazená,

Čítanka -  str. 144-149, čtenářská gramotnost - příběhy z pohádek.

Písanka -  2. díl s. 11,12

Prvouka -   

               učebnice str. 57,58, PS str. 49
               

Anglický jazyk-  8. lekce učeb. po str. 41,PS po str. 41, test 7. lekce ve čtvrtek  26.4., procvičovat sloveso have got