Vážení rodiče, děkuji Vám za veškerou vstřícnost, ochotu a spolupráci v celém školním roce. Doufám a věřím, že jsme to společnými silami všechno zvládli.

A budu se těšit na další školní rok!
DĚKUJI VÁM.
Mgr. Ivanka Hlobilová
 
Celý týden od 25.6. - 28.6.  - výuka končí v 11.40
 
25.6  vracíme učebnice, prohlédněte je, případně zalepte, pokud někdo učebnici ztratil, musí v knihkupectví ANSA koupit novou.
           Den filmů.
26.6.  Úklid třídy, kdo si nedonesl tašku na výkresy a výtvarnou krabici - donést.
27.6.   Den hraček a her.
28.6.   Sladký den - půjdeme do města do cukrárny - sladkou tečkou společně oslavíme konec školního roku.
29.6.   V pátek se vydává vysvědčení. Po rozdání vysvědčení děti odcházejí domů kolem deváté hodiny.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 /